top of page

Congres

Sterk (lokaal) bestuur:
Win de war for talent

MAANDAG
12 JUNI 2023

Locatie:
Event center Zebrastraat
Zebrastraat 32 - 9000 Gent

Deze editie van het jaarlijks congres ‘Sterk (Lokaal) Bestuur’ staat in het teken van de war for talent: hoe vinden lokale besturen en agentschappen de meest geschikte medewerkers? Wat is hun profiel en dat van hun ideale leidinggevende?

Wat is het beste organisatiemodel, als werkgever, voor een stad of gemeente? Willen we mensen met diploma's of zijn andere selectiecriteria belangrijker en welke dan?Hoe kunnen we sterkte teams maken en wat is het profiel van de best mogelijke leidinggevende?

Hoe rekruteren we nu onze ideale nieuwe collega's? Zet je bestuur in de (digitale) markt als gedroomde werkgever.


Een congres voor iedereen betrokken bij personeelsbeleid en -rekrutering binnen lokale besturen én voor leidinggevenden (algemeen directeurs, mandatarissen, diensthoofden,...). 

PROGRAMMA VAN DIT CONGRES

 • 09:30 – 10:00
  Wat zijn de uitdagingen voor (lokale) besturen en agentschappen?

  De niveaus van waarde creatie en de toenemende eisen van inwoners en eigen medewerkers: wat speelt er bij onze (lokale) besturen en agentschappen? Hoe de war for talent winnen als openbaar bestuur en hoe elkaar niet beconcurreren? Een inzicht in de verwachte uitdagingen van de toekomst en de mate van operationeel of strategisch belang.
   

 • 10:00 – 10:40
  Een organisatiemodel voor de toekomst.


  Hoe worden organisatievormen idealiter ingericht om tot maximale waarde creatie te komen? We lichten de oorsprong en essentie van functie-classificaties toe en wat de valkuilen zijn bij het uittekenen van een nieuw model. Wat verbindt mensen met hun organisatie en welke factor speelt verloning daar wel en niet in?
   

 • 10:40-11:00: Koffiepauze
   

 • 11:00 – 11:40
  Diploma of ervaring?


  Diploma en IQ waren en -zijn nog steeds- de belangrijkste parameters in selectieprocedures. Maar organisaties worden vandaag geconfronteerd met nieuwe ervaringen waardoor potentieel om met verandering om te gaan in belang is toegenomen. Toenemende complexiteit heeft ook geleid tot veel meer interactie in organisaties wat een hogere mate van emotionele intelligentie vereist. Dit alles stelt nieuwe eisen aan selectieprocedures van potentiële medewerkers. Tijdens deze sessie leggen we de validiteit bloot van diverse selectie-instrumenten en focussen we niet alleen rekruteren voor vandaag maar ook voor morgen.
   

 • 11.40 - 12:30
  Een sterk team met de juiste leider (deel 1).


  Hoe kunnen we sterke teams bouwen en welke leiders hebben we nodig om aan performante teams sturing te geven? Wat is het verschil tussen een klein en een groot bestuur of agentschap? Niet alleen een structuur maar een cultuur die bijdraagt tot de ontwikkeling van de organisatie is essentieel om succesvol te zijn. Wat is de essentie van culturele ontwikkeling? Hoe medewerkers willen bouwen aan hun eigen leefwereld op het werk, en wat belangrijk is om te komen tot een gedragen cultuur die voornamelijk de ambities van de organisatie ondersteunt.
   

 • 12:30 – 13:45
  Walking dinner en netwerkmoment

   

 • 13:45 - 15:00
  Een sterk team met de juiste leider (deel 2).


  Succes van een organisatie staat of valt bij de performantie van haar medewerkers. Het vereist in de eerste plaats een veilige context waar men in vertrouwen met elkaar kan samenwerken. De opvattingen van werknemers over vertrouwen op de werkplek zijn veranderd en leiderschapsgedrag kan een cultuur van vertrouwen opbouwen. Wat is daar voor nodig en wat is daarin essentieel?
   

 • 15:00 – 16:00
  Werven en rekruteren via sociale media.


  Bijna alle lokale besturen en agentschappen hebben het moeilijk om bepaalde functies ingevuld te krijgen door een geschikte kandidaat. De tijd dat we uit stapels cv’s maar te kiezen hadden is voorbij. Een lokaal bestuur moet zichzelf nu branden tot een interessante werkgever en actief zelf op zoek gaan naar de juiste kandidaten via klassieke maar ook digitale kanalen. Hoe pakken we dit nu concreet aan?
   

 • 16:00 – 17:30
  Netwerkreceptie

SPREKERS

 • Fabiaan Van Vrekhem

 • Catherine Maertens

 • Stephan Soens

 • Stefan Peetroons

 • Hester Vermeyen

 • Annemie Viaene

 • Filip De Cuyper

PRAKTISCH

Datum
Maandag 12 juni 2023.

Locatie

Deze studiedag gaat door in zaal Ned Kahn van event center De Zebrastraat in Gent,
Zebrastraat 32, 9000 Gent. Er is parkeergelegenheid in de ondergrondse parking van het event center, te bereiken via de Gustaaf Callierlaan, nr. 231.

Prijs

€245 inclusief documentatiemap, walking dinner en netwerkreceptie.

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

bottom of page