Meesterlijk kleuteronderwijs

een studiedag voor leerkrachten kleuteronderwijs & hun directies

Meester Sander Gordijn neemt je mee in de wereld van vernieuwend kleuteronderwijs. Hij behandelt twee thema’s waarin hijzelf bezield is: bewegend leren & ICT bij kleuters.

Onderzoeker Stephanie Vervaet heeft het in haar uiteenzetting ‘Nooit te jong voor STEM’ over de positieve invloed van STEM-geletterdheid vanaf jonge leeftijd en over STEM als hefboom om ook andere ontwikkelings-aspecten aan te scherpen bij jonge kinderen zoals zelfsturing, taal, …

Op de hoogte blijven van komende studiedagen?